Made in Sweden

Spesialoppdrag

I tillegg til at vi lager våre egne produkter, tar vi gjerne på oss å smi kvalitetsprodukter til andre.

Kunder kan be om unike, skreddersydde produkter som lages spesielt til dem. Svedbro Smide tar ansvar for slike bestillingsjobber fra oppstart til ferdig produkt. Dette inkluderer prosjektledelse, materialanskaffelse og lagerhold, produksjon og montering, kontroll og testing, dokumentasjon og levering til sluttkunden.

Vi fører en nær dialog med kunden for å komme frem til en optimal løsning. Fleksibilitet og smarte løsninger er det som definerer produksjonslinjen vår. Merverdien for kunden ligger i kostnadseffektive løsninger og spesialtilpassede produkter som er nøyaktig tilpasset kundens behov.