Made in Sweden

Tilvirkning

Alle brekkjern som blir produsert ved Svedbro Smide er håndsmidde, og brekkjernet blir dermed så bra som smeden som lager den. Den usminkede overflaten er en garanti for smedens ferdigheter og brekkjernets kvalitet. Vi har eliminert all akkord, slik at smeden kan bruke den tiden som trengs for å smi et godt brekkjern. Dette fjerner også behovet for unødvendig etterarbeid. Slikt etterarbeid går vanligvis ut på å skjule svakheter i smiingen. På Svedbro Smide får smedhåndverket ta den tiden som trengs.

Smiing og grovsliping

Et spesiallegert fjærstål varmes til ca. 1200 °C. Ved den temperaturen har stålet en rødgul farge. Smeden bearbeider det varme stålet raskt og profesjonelt, og valser det ut til åttekantede stenger. Når stengene er klare, varmes stålet opp enda en gang slik at smeden kan smi til endene. Deretter henges stålet opp til avkjøling. Når stålet har kjølnet, grovslipes endene, og deretter varmes de opp enda en gang slik at smeden kan krumme den ene enden.

Smeden bruker en smiepressen som slår med rundt 80 slag per minutt, og hvert slag har en trykkraft på rundt 180 tonn. Smeden avslutter med å stemple inn Svedbro Smides logo under spikeruttrekkeren. Logoen indikerer at brekkjernet er godt håndverk, og dermed godkjent. Det godkjente brekkjernet henges deretter opp til avkjøling.

Herding, tromling og sliping

Når brekkjernet er ferdigsmidd, herdes hele brekkjernet ved å varme det opp til 860 °C og deretter kjøles raskt ned i kaldt vann. Herdingen gjør stålet hardere. Det er viktig at hele brekkjernet herdes. Det sørger blant annet for at brekkjernet blir fleksibelt. Fleksibiliteten gjør brekkjernet mer slitesterkt. Som alternativer til kjøling i vann kan man kjøle med olje eller bly. Svedbro Smide bruker kun vann til kjøling, siden det er det mest miljøvennlige alternativet.

Når brekkjernet er nedkjølt, blir brekkjernet kvalitetskontrollert for å sjekke at det ikke har oppstått noen sprekkdannelser i stålet, og at smiingen og herdingen har gått riktig for seg slik at brekkjernet virkelig holder mål.

Etter herdingen tromles brekkjernet. Det fjerner smieslagg som kan ha lagt seg på brekkjernets overflate under smiingen, og gjør overflaten mer motstandsdyktig mot rust. Etter tromlingen kontrolleres stålets hardhet, slik at det ikke er for hardt eller for mykt.

Det siste som skjer er at endene slipes og poleres. Det er svært viktig at endene blir slipt på riktig måte. Brekkjernets ender skal være tynnslipte og ha brede, blankpolerte flater for å komme inn under planker, men samtidig minimere skadene på underlaget som brytebevegelsen støttes mot. Spikeruttrekkeren skal ha en distinkt V-form med vinkler som skal gjøre det enkelt å trekke ut spiker med ulike størrelser og hodefasonger. Helt til slutt males brekkjernet blått.

Kvalitetskontroll

Alle brekkjern kvalitetskontrolleres før de forlater fabrikken, slik at vi er helt sikre på at det ikke er noe feil med dem. Alle brekkjern fra Svedbro Smide har en garanti på 20 år.