Made in Sweden

Verksted

I tillegg til at vi produserer våre egne produkter, har vi et stort verksted hvor vi reparerer andres maskiner og verktøy. Her jobber vi med sveising, fresing, dreiing, boring, bøying, montering, herding og temperering. Vi tar oppdrag som går ut på om- og utbygginger samt reparasjoner på de fleste anleggsmaskiner, skuffer og kraner.

Vi har stor plass og en variert maskinpark, slik at vi kan gi fleksibel service til kundene våre. Det går an å laste av og på lastebiler direkte i verkstedet vårt, og vi har plass til store anleggsmaskiner i lokalet.

Siden vi har holdt på så lenge, har vi opparbeidet oss lang erfaring og omfattende kunnskap innen verkstedsarbeid. Våre teknikere er høyt utdannet og har spesialkunnskaper som gjør dem i stand til å møte kundens behov på best mulig vis. Vi har et stort fokus på service og kvalitet fra oppdraget påbegynnes til det leveres. Å yte god service og kvalitet til kundene våre er et kontinuerlig arbeid som vi legger stor vekt på.

For å garantere kvaliteten på arbeidet vi utfører, gjennomføres det kontinuerlig interne kontroller gjennom hele arbeidsprosessen.