Made in Sweden

Special & Lego

Utöver våra egna produkter så åtar vi oss gärna att tillverka smidda kvalitetsprodukter åt andra.

I vår specialtillverkning efterfrågar kunden en unik produkt som är specialanpassad från fall till fall. I dessa beställningsjobb tar Svedbro Smide ett helhetsansvar från start till färdig produkt, vilket innebär projektledning, materialanskaffning och lagerhållning, tillverkning och montage, kontroll och provning, dokumentation samt leverans till slutkund.

Vi för en nära dialog med kunden för att komma fram till en optimal lösning. Flexibilitet och kluriga lösningar genomsyrar hela vår produktionslinje. Mervärdet för kunden ligger i kostnadseffektiva lösningar och specialanpassade produkter framtagna helt utifrån kundens behov.