Made in Sweden

Stalpen

Stalpen är en mekanisk trädfällriktare som kan trycka ett träd i önskad riktning eller fungera som stötta, även om trädets naturliga fallriktning är en annan. Stalpen ger en säker trädfällning även med mycket besvärliga träd. Stalpen görs i en storlek med ett maxtryck på 2600 kg.

Stalpen består av en vev och en växellåda med kugghjul, som driver ett utskjut med kuggstång. Veven kan vevas framåt för att öka trycket, eller bakåt för att minska trycket. Stalpen har en unik frikoppling som gör att du kan veva framåt och bakåt med full belastning utan att användaren behöver trycka upp en ”spärranordning”. Detta förhindrar ”bakslag” även om veven släpps.

StalpenMaterialval och kvalitetsarbetet på Stalpen är av största vikt då vi vet att säkerheten vid skogsarbete är högsta prioritet. Stalpen är konstruerad för att tåla stora krafter som att stå emot överhäng, vindbyar och felaktiga lutningar på trädet. Mekaniken i Stalpen är mycket driftsäker då den endast består av kugghjul och kuggstång. Vi använder inte vajer, nylonband och andra varianter för drivningen. Allt för att minimera risken för trassel och slitage av material. Stalpen ersätter inte vinsch eller andra specialmaskiner vid svåra och riskfyllda arbeten. Omdöme och yrkeserfarenhet är alltid viktig vid fällning.

Trädfällriktaren Stalpen har tillverkats av Svedbro Smide sedan 1972 och under åren har vi sålt tusentals Stalpen runt om i världen. Vi gläds åt att fällriktare som tillverkades av oss på 1970-talet fortfarande är i drift.


 

Produktinfo

Produktblad

Längd monterad, med invevat utskjut: 2 meter.  Svedbro Stalpen
(Utskjutets slaglängd: 63 cm).  Svedbro Stalpen
Längd delad, ej sammansatt: 1 meter per del.
Vikt monterad, sammansatt: 14,5 kg.
Maxtryck 2600 kg.*

*Testad vid Statens maskinprovningsanstalt.