Made in Sweden

Verkstad

Vid sidan om tillverkning av våra egna produkter så har vi en stor verkstadsdel, där vi reparerar andras maskiner och verktyg. Här arbetar vi med svetsning, fräsning, svarvning, borrning, bockning, montage, härdning och anlöpning. Vi utför arbeten som omfattar om- och tillbyggnationer samt reparationer på de flesta entreprenadmaskiner, skopor och kranar.

Vi har stora ytor med en varierande maskinpark, vilket ger flexibilitet i service till våra kunder. Det finns möjlighet till av- och pålastning från lastbil direkt in i verkstaden och vi kan utan problem få in stora entreprenadmaskiner i lokalen.

Genom vår långa erfarenhet har vi skapat oss en gedigen kunskap inom verkstadsarbete. Våra tekniker är välutbildade och har specialkunskaper för att på bästa sätt kunna lösa kundens behov. Vi har ett stort service- och kvalitetsfokus från att uppdraget startar till att det slutlevereras. Att ge en bra service och kvalitet till våra kunder är ett ständigt pågående arbete som vi lägger stor vikt vid.

För att säkerställa kvaliteten på de arbeten vi utför, genomförs löpande interna kontroller genom hela arbetsprocessen.